Spoločným menovateľom stretnutia dňa 19.11.2016 bola radosť zo súťaženia v hre mariášu. Štvrtý ročník kartového turnaja sa uskutočnil v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch s počtom súťažiacich 24, ktorý súťažili v piatich kolách. Mariáš pochádza z nemeckej hry 66 (Schnapsen alebo Mariage), ktorá sa začala hrať v roku 1652. Vo vestfálskom meste Paberhorn a v krčme, ktorá bola na rohu pozemku číslo 66. Vo francúzštine slovo marriage vo voľnom preklade znamená svadbu - presnejšie hlášku kráľa s dámou, ktorá sa pri hre používa. Mariáš je hra na logiku a o logike,  hrá sa o peniaze, ale nie je to hazardná hra. Peniaze slúžia ako body v súťaži. 
 

Poradie súťaže v tabuľke
(32kB)