Ocenenie darcov krvi dňa 28.11.2015

„Šťastie človeka nespočíva v jeho sláve, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými“. Veríme, že Vám sa vďaka vaším humánnym činom podarilo urobiť šťastnými mnohých.