Kronika obce Liešťany

 

Kronika obce Liešťany ( roky 2006 – 2010)

dokument na stiahnutie                            
(1,4MB)

 

Kroniku spracovala pani Daniela Čičmancová