Vznik KST

  • Počiatky turistických aktivít sa datujú na začiatok 80-tych rokov 20. st., kedy niektorí futbalisti po skončení aktívnej činnosti, pociťujúc potrebu aktívneho pohybu začali chodiť do prírody. Svoju úlohu  zohrala aj túžba po pobyte v prírode. Oba tieto prvky spájala turistika. V počiatkoch to bolo pár jednotlivcov, ktorých počet sa pohyboval okolo 6 až 8 a ich túry smerovali najmä do okolia obce, ale neskôr aj do Vysokých a Nízkych Tatier, do Veľkej a Malej Fatry, či do Slovenského raja. Boli to práve oni , ktorí vyvolali záujem aj u ďalších obyvateľov obce. Tak sa pôvodne malá skupina rozrástla na takmer 50 záujemcov o turistiku. To si už vyžadovalo vniesť do náhodilej turistickej činnosti nejakú organizáciu.
  • Preto sa pôvodcovia turistických vychádzok rozhodli založiť v obci odbor KST. Tak sa zrodil  26. 1. 2003 Odbor KST TJ Športklub Liešťany a po zakladajúcej schôdzi požiadali dňa 10. 2. 2003 o registráciu. O propagáciu turistiky za založenie odboru sa najviac pričinili Jozef Baláž, Milan Kupček,  Milan Šagát, Miroslav Šagát, Vladimír Šopoň a Miroslav Vojtko, ktorý sa stal predsedom odboru. Od založenia odboru tento pracuje stabilne, každoročne na výročnej členskej schôdzi hodnotí svoje aktivity a navrhuje a schvaľuje plán práce na nasledujúci turistický rok. Každoročne plánuje a uskutočňuje minimálne 12 svojich turistických akcií, starší členovia sa začali starať aj o mladých turistov v ZŠ Liešťany, s ktorými robia ročne jednu  turistickú  akciu.
  • V roku 2013 na výročnej členskej schôdzi uvoľnil p. Miroslav Vojtko funkciu predsedu KST  a následne sa novým predsedom stal p. Vladimír Duchoň, hospodár p. Milan Šagát a členmi výboru p. Baláž Jozef, p. Slížová Ľubica a p. Miroslav Vojtko.
  • Okrem organizovania turistiky, nanovo preznačkoval trasu na  Maguru a na Suchý vrch, vybudoval ohnisko s lavicami na Chotej hore a sklad dreva na Jačmeniskách. Odbor KST TJ Športklub Liešťany sa podieľa na organizácií Výstupu na Suchý Vrch, ktorý sa pravidelne koná v prvú Májovú nedeľu – už dvanásť ročníkov. K dobrému guľášu, pivka a bohatej tombole sme pridali Ľudovú hudbu – Hájiček, pod vedením Milana Kupčeka .
  • Rok 2015 priniesol pre náš klub zmeny. Výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR o registráciu občianskeho združenia s názvom KST Liešťany, keďže doposiaľ náš klub pracoval pod Športklubom Liešťany. Boli vypracované stanovy KST Liešťany a tieto boli zaslané na Ministerstvo vnútra SR. Zaregistrovaní sme boli 19.11.2014. Na výročnej členskej schôdzi nastali zmeny vo vedení klubu. Predsedom zostal  Vladimír Duchoň,  hospodár  Milan Šagát, člen Jozef Baláž. Novými členmi sa stali Michal Ivičič a Peter Mišovic. Revízorom klubu sa stal Miroslav Vojtko st.
  • V súčasnosti je turistická základňa KST stabilizovaná a pohybuje sa na čísle 70 členov.