Vznik KST

 • Počiatky turistických aktivít sa datujú na začiatok 80-tych rokov 20. st., kedy niektorí futbalisti po skončení aktívnej činnosti, pociťujúc potrebu aktívneho pohybu začali chodiť do prírody. Svoju úlohu  zohrala aj túžba po pobyte v prírode. Oba tieto prvky spájala turistika. V počiatkoch to bolo pár jednotlivcov, ktorých počet sa pohyboval okolo 6 až 8 a ich túry smerovali najmä do okolia obce, ale neskôr aj do Vysokých a Nízkych Tatier, do Veľkej a Malej Fatry, či do Slovenského raja. Boli to práve oni , ktorí vyvolali záujem aj u ďalších obyvateľov obce. Tak sa pôvodne malá skupina rozrástla na takmer 50 záujemcov o turistiku. To si už vyžadovalo vniesť do náhodilej turistickej činnosti nejakú organizáciu.
 • Preto sa pôvodcovia turistických vychádzok rozhodli založiť v obci odbor KST. Tak sa zrodil  26. 1. 2003 Odbor KST TJ Športklub Liešťany a po zakladajúcej schôdzi požiadali dňa 10. 2. 2003 o registráciu. O propagáciu turistiky za založenie odboru sa najviac pričinili Jozef Baláž, Milan Kupček,  Milan Šagát, Miroslav Šagát, Vladimír Šopoň a Miroslav Vojtko, ktorý sa stal predsedom odboru. Od založenia odboru tento pracuje stabilne, každoročne na výročnej členskej schôdzi hodnotí svoje aktivity a navrhuje a schvaľuje plán práce na nasledujúci turistický rok. Každoročne plánuje a uskutočňuje minimálne 12 svojich turistických akcií, starší členovia sa začali starať aj o mladých turistov v ZŠ Liešťany, s ktorými robia ročne jednu  turistickú  akciu.
 • V roku 2013 na výročnej členskej schôdzi uvoľnil p. Miroslav Vojtko funkciu predsedu KST  a následne sa novým predsedom stal p. Vladimír Duchoň, hospodár p. Milan Šagát a členmi výboru p. Baláž Jozef, p. Slížová Ľubica a p. Miroslav Vojtko.
 • Okrem organizovania turistiky, nanovo preznačkoval trasu na  Maguru a na Suchý vrch, vybudoval ohnisko s lavicami na Chotej hore a sklad dreva na Jačmeniskách. Odbor KST TJ Športklub Liešťany sa podieľa na organizácií Výstupu na Suchý Vrch, ktorý sa pravidelne koná v prvú Májovú nedeľu – už dvanásť ročníkov. K dobrému guľášu, pivka a bohatej tombole sme pridali Ľudovú hudbu – Hájiček, pod vedením Milana Kupčeka .
 • Rok 2015 priniesol pre náš klub zmeny. Výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR o registráciu občianskeho združenia s názvom KST Liešťany, keďže doposiaľ náš klub pracoval pod Športklubom Liešťany. Boli vypracované stanovy KST Liešťany a tieto boli zaslané na Ministerstvo vnútra SR. Zaregistrovaní sme boli 19.11.2014. Na výročnej členskej schôdzi nastali zmeny vo vedení klubu. Predsedom zostal  Vladimír Duchoň,  hospodár  Milan Šagát, člen Jozef Baláž. Novými členmi sa stali Michal Ivičič a Peter Mišovic. Revízorom klubu sa stal Miroslav Vojtko st.
 • V súčasnosti je turistická základňa KST stabilizovaná a pohybuje sa na čísle 70 členov.
 • V roku 2017 bolo 49 členov KST Liešťany. Funkciu predsedu ukončil p. Vladimír Duchoň.
 • Na členskej schôdzi dňa 25.03.2018 nastali zmeny vo výbore KST Liešťany. Novým predsedom KST Liešťany sa stal PhDr. Dušan Lukáč, pokladníčkou KST Liešťany sa stala p. Mária Vojtková, podpredsedom a hospodár ostal p. Milan Šagát, členovia p. Michal Ivičič, p. Ivan Vrecko. Revízorom KST Liešťany zostal p. Miroslav Vojtko st.
 • Predseda PhDr. Dušan Lukáč informoval na členskej schôdzi prítomných o zriadení Facebookovej stránky KST LIEŠŤANY.
 • V tradičných turistických akciách ako Hviezdicový výstup na Suchý vrch vždy prvú májovú nedeľu s bohatou tombolou aj hudbou pokračujeme. Taktiež tradičné varenie gulášu v septembri na Chotej hore bude KST Liešťany pokračovať.
 • S poverením výboru KST Liešťay predseda PhDr. Dušan Lukáč podal na Ministerstvo vnútra SR dňa 11.12.2018 žiadosť o zmenu stanov KST Liešťany, jednalo sa najmä o adresu KST Liešťany. Dňa 25.6.2020 boli zmeny stanov KST Liešťany na Ministerstve vnútra SR zapísané.
 • Predseda PhDr. Dušan Lukáč podal žiadosť dňa 20.3.2018 na RRKST Prievidza o turistickú mapu pre KST Liešťany. Dňa 3.10.2018 bolo zrealizované úspešné osadenie turistickej mapy pred KD Liešťany. Pri osádzaní a oficiálnom prezentovaní mapy sa zúčastnil aj predseda RRKST Prievidza p. Milan Lomnický, starosta obce Liešťany p. Ľubomír Noska. O osadenie ralizáciu sa pričinili p.Miroslav Krpelán, p. Vladimír Javorček, p.Lukáš Vrecko, p. Rudolf Vojtko, p. Miroslav Vojtko, p. Mária Vojtková. Veríme že mapa bude slúžiť pre ľudí ktorý k nám zavítajú na turistiku alebo len tak na edukáciu ak si budú chcieť pozrieť okolie.
 • Tradične aj pre deti ZŠ Liešťany zorganizovalo KST Liešťany dňa 22.6.2018 výstup na Chotú horu s podporou obce Liešťany. Na výstupe sa zúčastnilo 36 ľudí z toho 28 detí. Je pekné a dôležite u deti budovať vzťah k prírode.
 • Na výročnej schôdzi KST Liešťany dňa 12.1.2019 bol zvolený výbor. Predseda KST Liešťany ostal PhDr.Dušan Lukáč, podpredseda p. Milan Šagát, pokládníčka p. Mária Vojtková, nový člen p. Rastislav Vojtko, p. Ivan Vrecko, revízor klubu p. Miroslav Vojtko. Členská základňa KST Liešťany má 83 členov.
 • Dňa 15.5.2019 sa p. Milan Šagát vzdal funkcie podpredsedu KST Liešťany.
 • V našej obci sa 7.8.2019 prehnala silná búrka. Smršť zasiahla aj prístrešok na Chotej hore. 18.8.2019 bola brigáda na opravu prístrešku. Na brigáde pomohli p. Zdenko Štrbák, p. Dušan Lukáč st., p. František Janček, p. Milan Šagát, p. Anton Lacuška aj ml., p. Ivan Vrecko, p. Dušan Duchoň, p.Peter Čavojčin, p.Peter Bubeník st., p. Patrik Bubeník, p. Ladislav Herchl, p. Ľubica Slížová, p Ľubica Jančeková, p. Viera Suderová, p. Šimon Vrecko, p. Milan Mäsiarik, p. Tibor Kocúr, KST Liešťany pripravilo občerstvenie.
 • Dňa 30.8.2019 bola brigáda na osadenie WC na Jačmeniskách. WC poskytol predseda urbáru Hlinka a spol. p. Ján Vrecko st., pomohli spolu s predsedom PhDr. Dušanom Lukáčom, p.Ján Blaho, p.Ján Vojtko, p. Miroslav Vojtko st.
 • Na výročnej členskej schodzi KST Liešťany dňa 11.1.2020 bol zvolený výbor. Predsedom KST Liešťany zostáva PhDr. Dušan Lukáč, podpredsedom KST Liešťany sa stal Ing. Filip Michale, pokladníčka p. Mária Vojtková, člen p. Ivan Vrecko, p. Rastislav Vojtko, revizor p. Miroslav Vojtko. Členská základňa KST Liešťany má 92 členov.
 • V mesiaci apríl členovia KST Liešťany p. Ivan Vrecko a p. Róbert Pastorek rekonštruovali stôl a stožiar na Jačmeniskách. 5.4.2020 po rozhodnutí a kúpe schránky, určenej na podnety od členov. Bola osadená p. Ing. Filipom Michale na turistickú info. tabulu pred KD Liešťany. Dňa 3.10.2020 po rozhodnutí výboru KST Liešťany bolo na Chotej hore osadené WC. Zo súhlasom predsedu urbáru p.Františka Jančeka , WC osadili p.Ján Vrecko st, p. Dušan Lomnický, p. Michal Barta, p. Dušan Lukáč st., WC zhotovil p. Zdenko Štrbák. Dňa 8.2.2021 predseda KST Liešťany PhDr. Dušan Lukáč podal žiadosť o príspevok generálny sekretariát KST na opravu studničky na Jačmeniskách. Oprava sa uskutočnila dňa 26.9.2021 pri oprave pomohli p. Mária Vojtková, p. Rudolf Vojtko, p. Ján Vrecko, p.Miroslav Vojtko st., p. Dušan Lukáč st., prístrešky vyrobil p. Peter Rypák. Dňa 24.5.2021 členovia KST Liešťany p.Dušan Duchoň  a p. Milan Šagát zhotovili a umiestnili  stôl na Chotej hore.
 • Členská základňa KST Liešťany je 88 členov.  Roky 2020 – 2021 boli ovplyvnené hlavne v zimnom období opatreniami proti Covidu 19. Niektoré podujatia sa nekonali. Na výročnej členskej schôdzi dňa 18.6.2022  sme si uctili minútou ticha pamiatku zosnulého člena KST Liešťany p. Ladislava Herchla,česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji.