Zoznam turistických podujatí na rok 2017

    zodpovedný
08.01. Liešťany - Magura Šagát
21.01. Pochod vďaky - Cígeľ Baláž
28.01. Výročná členská schôdza Výbor KST
18.02. Homôlka - Zliechov Ivičič
25.03. Veľkonočný výstup na Strážov Šagát
08.04. Snežienkový výstup na Čierny vrch Baláž
07.05. 15. ročník hviezdicového výstupu na Suchý vrch Výbor KST
10.06. Vršatec Ivičič
14-16.07. Slovensky raj Šagát
12.08. Veľká Fatra - Rakytov Ivičič
26.08. Vysoké Tatry - RYSY Baláž
09.09. Demänovská dolina -Pusté, Vyvieranie Duchoň
15.09. Chotá hora - guľáš Výbor KST
21.10. Tiesňava Trenčín-zájazd RR Duchoň
05.11. Hviezdicový výstup Suchý vrch - Bánovce Baláž
31.12. Silvester Chotá hora Výbor KST

 

UPOZORNENIE

Na uvedené akcie je potrebné sa prihlásiť minimálne 5 pracovných dní vopred. Na akciu do Slovenského Raja 30 dní vopred z dôvodu zabezpečenia dopravy a ubytovania.

Prajeme veľa krásnych zážitkov strávených na horách.

Výbor KST Liešťany

 

 

 

Informácie

 

Predseda:

Vladimír Duchoň

0905 741 420

Hospodár:

Milan Šagát

0905 925 847

  Členovia výboru:

                    Jozef Baláž

                    Michal Ivičič   

                    Peter Mišovic