Obecná knižnica

"Kniha je najmocnejšia zbraň národa. Národ, ktorý si váži knihy, váži si zároveň svoju duchovnú nezávislosť
a nestratí ju, kým bude mať svoju literatúru."

                                                                                                                                Karel Čapek


knihovníčka: Radka Hvojníková
 
Otváracie hodiny:

 

 

Štvrtok

15:00 – 17:00

 

 
Stav k 31.12.2013
Knižničné jednotky spolu: 5 817
Odborná literatúra pre dospelých 1 022
Krásna literatúra pre dospelých 2 258
Odborná literatúra pre deti 207
Krásna literatúra pre deti 2 330
 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 65
v tom: kúpou 48
          darom                                      17

 

 

Zoznam nových kníh roku 2014


(18,6kB)

Zoznam nových kníh roku 2013


(17,6kB)