Bezplatné kvalifikačné kurzy popri zamestnaní cez Národný projekt CVANU

27.02.2015 19:43

Bezplatné kvalifikačné kurzy popri zamestnaní cez Národný projekt CVANU


Národný projekt CVANU zameraný na vzdelávanie umožňuje zamestnaným ľuďom rozšíriť si svoju kvalifikáciu prostredníctvom absolvovania bezplatných kvalifikačných kurzov s riadnou akreditáciou.  Informujte sa o kurzoch v poradenských centrách CVANU po celom Slovensku ( V Trenčíne , Pod Sokolice – budova SOŠ , kontakt na stránke)

Rýchla voľba/Zdroj: https://www.cvanu.sk/home/