Leták k hemoragickej horúčke Ebola

18.11.2014 17:33

V súvislosti s výskytom hemoragickej horúčky - Ebola v Afrike, by sme Vás chceli poprosiť o vzájomnú súčinnosť pri podozrení alebo samotnom výskyte hemoragickej horúčky v danej obci. V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať v elektronickej podobe aktualizovaný leták k hemoragickej horúčke Ebola, pripravený Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

S pozdravom odd. epidemiológie RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach

 

leták k hemoragickej horúčke Ebola
(183kB)