Návrh VZN Obce Liešťany č. 1/2020

10.03.2020 21:56

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liešťany č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 

 

 

 

                                       Súbor na stiahnutie