Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2023

30.05.2023 20:55

V zmysle Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 18 f) ods. 1, písmeno b, hlavný kontrolór obce Liešťany predkladá  „Návrh plánu kontrolnej činnosti“ na druhý polrok 2023.

 

súbor na stiahnutie   
(262kB)
 súbor na stiahnutie 
(69 kB)