Návrh VZN 3/2015

07.05.2015 10:45

Dňa 5.5.2015 na Úradnej tabuli na Obecnom úrade bol vyvesený  návrhu VZN č. 3/2015.