Návrh VZN Obce Liešťany č. 2/2020

10.03.2020 22:05
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liešťany č. 2/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Liešťany.
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                                            Súbor na stiahnutie