Návrh - Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2020

31.05.2021 20:52

MINV_sčítanie SODB 2021.pdf

 (1,4 MB) Návrh záverečného účtu Obce Liešťany za rok 2020

 

MINV_sčítanie SODB 2021.pdf