O Z N Á M E N I E

02.08.2021 17:02
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Sobota a spol.
Lesné a pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Dobročná
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol.
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Lomnica
So sídlom: 972 27 Liešťany 2/A

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Sobota a spol.

Lesné a pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Dobročná

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol.

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Lomnica

So sídlom: 972 27 Liešťany 2/A

 

O Z N Á M E N I E 

o zámere uskutočniť valné zhromaždenie formou 

korešpondenčného hlasovania a prihlasovaní sa kandidátov 

za predsedu, členov výboru a členov dozornej rady

 

súbor na stiahnutie                    
oznámennie       

(1 MB)
súbor na stiahnutie
kandidatúra LPS Sobota a spol.
  
(876 kB)
súbor na stiahnutie
kandidatúra  LPS Hlinka a spol. 

(876 kB)
súbor na stiahnutie                     
kandidatúra LPS  Dobročná 

(872 kB)
súbor na stiahnutie                    
kandidatúra LPS Lomnica  

(875 kB)