Oznámenie o začatí stavby: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Materskej školy v Liešťanoch

07.06.2017 20:26

Dňa 7.6.2017 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska vyššie menovanej stavby na ktorú bolo vydané stavebné povolenie číslo: 129/2016/68/SOÚ.  

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o., Duklianska 35/1250, 052 01 Spišská Nová Ves