OPATROVATEĽSKÝ KURZ

20.08.2015 20:57

Slovenský Červený kríž v Prievidzi

 

otvára

 

OPATROVATEĽSKÝ  KURZ

 

v termíne od  26. októbra – 30. novembra  2015

 

Cena za 226 hodinový kurz je 280 €,

alebo možnosť preplatenia UPSVaR v Prievidzi

pre evidovaných nezamestnaných.

V cene je odborná literatúra a 

samozrejmosťou je odborná prax.

 

 

Ponúkame výučbu nemeckého jazyka,

úradný preklad dokumentov.

 

 

 

Informácie :

osobne na adrese : Slovenský Červený kríž,

                                Staničná č.2, Prievidza,

tel. č. :                     046 / 542 28 19, 0903 558 925

e – mail :                 prievidza@redcross.sk

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza | Staničná 2 | 97101 Prievidza                                        

tel: +421/46/542 28 19 | mobil: +421/903 558 925| e-mail:prievidza@redcross.sk     www.redcross.sk