Operatívne pokyny pre Okresné úrady

28.10.2020 21:52

U S M E R N E N I E

generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike

 

Súbor na stiahnutie: