Oznámenie o prihlasovaní kandidátov za členov výboru a členov dozornej rady

21.03.2019 14:58

LPS-bývalých urbárnikov Liešťany, 972 27 Liešťany 2/A

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbánikov Liešťany oznamuje svojim podielnikom, že v tomto roku končí volebné obdobie členom výboru a dozornej rady. Z tohto dôvodu dáva možnosť prihlásiť sa novým kandidátom z radov podielnikov a po zvolení valným zhromaždením pracovať v ďalšom 5-ročnom funkčnom období. Svoju kandidatúru treba nahlásiť písomne, mailom alebo osobne v kancelárii pozemkových spoločenstiev, každú stredu od 08.00 hod. do 18.00 hod., najneskôr do 11.05.2019.

Kontakty: 

Mail: urbariat.liestany@centrum.sk 

Informácie na tel. číslach: 0905 241 107 – Vážny Jozef 

                                          0908 887 210 - Vrecko Ján