Oznámenie o strategickom dokumente PHSR rozvoja obce Kšinná na roky 2020 - 2029

01.07.2020 11:22

Zverejnenie informácie o oznámení o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce Liešťany.

 

Súbor na stiahnutie