Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu “Územný plán obce Nitrianske Rudno Zmeny a doplnky č.2“

24.06.2024 09:49

Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v obci Nitrianske Rudno v úradných hodinách a na webovej stránke https://www.enviroportal.sk/eia

 

súbor na stiahnutie   
(85kB)