Oznámenie o začatí konania Č.j: 145/15

17.02.2015 20:00

Obec Liešťany oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevím na súkromných pozemkoch k.ú. Liešťany a Lomnica.   

Žiadateľ: SHR - Harag Ľuboš, Mladých budovateľov 210/8, 972 26 Nitrianské Rudno - nájomca pozemkov k.ú. Liešťany a Lomnica.  

 

Oznámenie o ukončení konania
(316kB)
Oznámenie o prerušení konania
(27kB)
Oznámenie o začatí konania
(258kB)