Oznámenie o začatí konania Č.j: 209/15

05.03.2015 09:08

Obec Liešťany oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevím na súkromných pozemkoch.

Žiadateľ: p. Dagmar Vážna, časť Lomnica č. 262, obec Liešťany

 

Oznámenie o začatí konania
(495kB)