Oznámenie o začatí konania Č.j: 590/15

15.10.2015 21:53

Obec Nevidzany oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku vo vlastníctve obce Liešťany.

Žiadateľ: obec Liešťany

 

Oznámenie o začatí konania
(316kB)
Rozhodnutie - súhlas na výrub 
(644kB)