Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromných pozemkoch

16.09.2015 23:02

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromných pozemkoch

 

 

Oznámenie o začatí konania
(354kB)
 
výzva na doplnenie údajov
(62kB)
zastavenie konania
(46kB)
pridané 11.1.2016