Oznámenie o začatí konania

23.05.2024 19:51

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona v súvislosti s líniovou stavbou pod názvom: „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie“ v k. ú. Nitrianske Rudno, Kostolná Ves, Rudnianska Lehota, Liešťany, Lomnica, Dobročná, Nevidzany investora: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., a zhotoviteľa: ALLGEO, geodetická kancelária, s.r.o..

 

súbor na stiahnutie   
(519kB)