Oznámenie o Zmene a doplnku č.1 k ÚPN obce Liešťany - Oznámenie o strategickom dokumente

26.03.2015 19:49

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

Dokument na stiahnutie
(4,1MB)