Oznámenie o Zmene a doplnku č.1 k ÚPN obce Liešťany

20.03.2015 10:15

Obec Liešťany ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, na základe §22 ods. 2 zákona č. 50/76 Zb., v zmysle neskorších predpisov a prislúchajúcich ustanovení, oznamuje verejnosti začiatok prerokovania hore uvedenej Zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN obce Liešťany.

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie pre verejnosť
(650kB)
Oznámenie dotknutých orgánov
(69kB)

 

Kompletné znenie Zmien a doplnku č.1 k ÚPN obce Liešťany