Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

06.05.2019 11:49
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zuzana Balážová
(169kB)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ľubomíra Balážová
(170kB)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ján Baláž st.
(169kB)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ján Baláž ml.
(167kB)