OZNÁMENIE o zrušení Zhromaždenia členov LPS

16.03.2020 11:41

OZNÁMENIE o zrušení Zhromaždenia členov

Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Sobota a spol.

 a  Lesného pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Dobročná

 

 

Na základe Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 z  9. 3. 2020 vydanej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Sobota a spol. a Lesné pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Dobročná so sídlom 972 27 Liešťany 2/A ruší konanie Zhromaždenia členov, ktoré sa malo konať dňa 04.04.2020 (sobota) o 15:00 v Kultúrnom dome v Liešťanoch.

 Nový termín konania Zhromaždenia členov urbárských spoločenstiev  bude oznámený v súlade so stanovami urbárských spoločenstiev, keď pominú dôvody na uplatňovanie opatrení na ochranu verejného zdravia ľudí.

V Liešťanoch, 16. 3. 2020

 

                                             Vojtko Rudolf , predseda LPS-bývalých urbárnikov Sobota a spol.    


                                            Janček  František,   predseda LPS-bývalých urbárnikov obce Dobročná

                                                                                                                         

súbor na stiahnutie