Oznámenie pre občanov - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

16.02.2022 17:26

Oznámenie  pre občanov 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

 oznamuje občanom  obce, že  z dôvodu  obmedzeného počtu zamestnancov  nebude v mesiaci február  realizovať  odpočty  vodomerov v našej obci a vyúčtujúce faktúry bude vystavovať podľa priemernej dlhodobej spotreby konkrétneho odberného miesta.

Občania, ktorí majú záujem o vystavenie faktúry na základe skutočného stavu vodomeru môžu do 20.2.2022 oznámiť  stav vodomeru  jedným z nasledovných spôsobov:  

  • e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo treba doplniť Vašu e-mail adresu  
  • zaslaním SMS alebo telefonicky  na tel.číslo 0850 111 234 alebo na telefónne čislo 0908 934 282

V oznámení je potrebné uviesť: stav vodomeru, meno priezvisko a adresu odberného miesta

Vzhľadom na obmezené možnosti pri preberaní telefonických hovorov a to  iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  doporučuje  dodávateľ  oznámenie  zaslať  formu e-mailu alebo  SMS  s možnosťou zaslania  v priebehu celého dňa aj cez víkendy.

Zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, bude doručená aj  interaktívna SMS pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

Oznamujeme, že uvedené  informácie, včítane kontaktných adries a telefónnych čísel sú zverejnené aj na  internetovej  stránke obce.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávatel vody ďakuje.

 

dokument na stiahnutie
(324kB)