Oznámenie - Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Hlinka a spol.

18.04.2015 09:44

OZNÁMENIE
Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Hlinka a spol., oznamuje svojim podielnikom, ktorí majú záujem pracovať vo výbore a v dozornej rade spoločenstva v najbližšom 5-ročnom období, že sa môžu prihlásiť do 27.04.2015 u predsedu spoločenstva p. Jána Vrecku, telef. číslo: 0908 887 210, prípadne v kancelárii urbárskych spoločenstiev každú stredu od 8.00 hod. do 20.00 hod.
Za porozumenie ďakujeme.
Výbor spoločenstva
LPS-bývalých urbárnikov Hlinka a spol.