Oznámenie výšky úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

28.02.2020 17:58

Podľa § 4 odst. 2 zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/ 2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Liešťany dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 30,36 % a v zmysle     prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov a poplatkov za uloženie odpadov je sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov v roku 2020 v sume 13 EUR za tonu.

 

 

 

     

Súbory  na stiahnutie