Oznámenie výšky úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

13.04.2021 20:44

Podľa § 4 odst. 2 zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/ 2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Liešťany dosiahla v roku 2020 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 50,53 % a v zmysle     prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdelením príjmov a poplatkov za uloženie odpadov je sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov v roku 2021 v sume 15 EUR za tonu.
 

 

Súbor na stiahnutie    

(766 kB)