Oznámenie o začatí konania č.sp.: OcU-286/2023

17.10.2023 15:53

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín, ktoré rastú  na pozemku KN-C par. č. 8/1 v  k. ú. Liešťany, ostatná plocha.

 

súbor na stiahnutie   
(418kB)