Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

04.10.2020 17:00

Trenčiansky samosprávny kraj spracováva strategický dokument - Plán udržateľnej mobility TSK.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie vykonáva Okresný úrad Trenčín a vydal záverečné stanovisko, ktoré je  možné nájsť po kliknutí na nasledovný odkaz:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja

 

                                          súbor na stiahnutie: