Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany Kód projektu : 310021BUK5

03.03.2023 08:22

Hlavný cieľ projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 

Stručný popis projektu: Projekt rieši podporu investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany. Vodozádržné opatrenia budú zhotovené v areály základnej školy s materskou školou. V rámci projektu sa zrealizujú tieto vodozádržné opatrenia: vybudovanie dažďových záhrad za účelom zadržania zrážkovej vody, výmena vnútro areálových nepriepustných povrchov za zeleň s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody, výmena vnútro areálových nepriepustných povrchov spevnených plôch za priepustný povrch z vegetačnej dlažby, vybudovanie vsakovacích šácht a osadenie zbernej nádrže so systémom na polievanie zelene. Obec Liešťany týmto projektom nasleduje moderné a vyspelé krajiny Európskej únie v plnení cieľov Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.

Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 5.

Celková plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2 432,10 m2.

Zazmluvnená výška NFP: 250 513,63 EUR

 

Súbor na stiahnutie:

        

       ( 212 kB )

Stručný popis projektu: Projekt rieši podporu investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany. Vodozádržné opatrenia budú zhotovené v areály základnej školy s materskou školou. V rámci projektu sa zrealizujú tieto vodozádržné opatrenia: vybudovanie dažďových záhrad za účelom zadržania zrážkovej vody, výmena vnútro areálových nepriepustných povrchov za zeleň s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody, výmena vnútro areálových nepriepustných povrchov spevnených plôch za priepustný povrch z vegetačnej dlažby, vybudovanie vsakovacích šácht a osadenie zbernej nádrže so systémom na polievanie zelene. Obec Liešťany týmto projektom nasleduje moderné a vyspelé krajiny Európskej únie v plnení cieľov Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.
Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 5.
Celková plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2 432,10 m2.
Zazmluvnená výška NFP: 250 513,63 EUR