Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

05.03.2019 08:35

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

dokument na stiahnutie
(460kB)