Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

10.04.2022 17:45

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 13.apríla 2022 (streda) o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce na obecnom úrade v Liešťanoch z dôvodu doplnenia žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62: Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany, prerokovanie spolufinancovania.


Súbor na stiahnutie:

        

        ( 152 kB )

Rokovanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania Vyhlášky č. 24/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.