Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kostolná Ves na roky 2016-2022

28.12.2015 20:49

 

dokument na stiahnutie - oznámenie
(102kB)
dokument na stiahnutie - program rozvoja
(296kB)