Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Nevidzany a Temeš na roky 2015-2020

21.12.2015 19:39

 

dokument na stiahnutie - obec Nevidzany
(2,9MB)
dokument na stiahnutie - obec Temeš
(2,8MB)