Reforma v oblasti odpadov má podporu pléna

11.02.2015 01:39

Zvrátiť nepriaznivý stav, keď na skládkach končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu, je hlavný cieľ nového zákona o odpadoch, ktorý dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Slovákov má naučiť separovať a recyklovať, Slovensko posunúť k modernej, čistejšej Európe. Nový zákon prichádza po 13 rokoch platnosti súčasného. Pripraviť sa ho snažili už aj predchodcovia terajšieho ministra životného prostredia Petra Žigu. Až jemu sa zámer podarilo zavŕšiť do finálnej podoby. Žiga avizuje revolúciu v oblasti odpadov. O vytriedený a vyseparovaný odpad sa majú po novom starať výrobcovia prostredníctvom Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Má sa tým odľahčiť obciam a mestám, ktoré majú teraz na starosti všetok komunálny odpad. Ľudia by mali platiť iba za odpad, ktorý nevytriedia a nevyseparujú. Niekde môžu podľa ministra poplatky klesnúť. Zámer nastaviť úplne nové pravidlá v tejto oblasti priniesol odpor z mnohých strán. K návrhu zákona prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania 2665 pripomienok. Žiga v auguste legislatívny proces prerušil a zákon poslal na posúdenie Európskej komisii, pričom Brusel návrh zákona odobril. Žiga predložil návrh zákona na vládu s rozporom. So znením nesúhlasí Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má výhrady najmä k tomu, aby boli mestá a obce aj naďalej zodpovedné za čierne skládky na ich území. ZMOS neúspešne žiadal preniesť zodpovednosť na majiteľov pozemkov. Návrh zákona o odpadoch ruší Recyklačný fond a platenie recyklačných poplatkov výrobcami a dovozcami. Zavádza princíp ich rozšírenej zodpovednosti – za výrobok majú byť výrobcovia a dovozcovia zodpovední od jeho uvedenia na trh až po jeho likvidáciu. Ministerstvo má po novom udeľovať autorizáciu organizáciám zodpovednosti výrobcov. Ďalšou výraznou zmenou je sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb. Zberne surovín nebudú môcť platiť v hotovosti, vykúpený kov musia mať sedem dní na sklade, výkup budú povinne kontrolovať kamery. Zákon prináša aj zákaz ukladať na skládky vytriedené zložky komunálneho odpadu a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad. Pri likvidácii čiernych skládok má dostať väčšie kompetencie polícia. Má sa vybudovať informačný systém, ktorý zmapuje toky odpadov. Právna norma má do praxe vstúpiť neskôr až od januára 2016, aby všetci mali dostatok času na prípravu a pripravili si zmluvy. Na schválenie zákona vo vláde reagovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Jeho predseda Jozef Dvonč zdôraznil, že ich stanovisko k riešeniu problematiky čiernych skládok sa nemení. "Bude predmetom ďalšieho rokovania s poslancami Národnej rady SR," povedal Dvonč vo vyhlásení združenia zaslanom médiám. ZMOS trvá na tom, že vlastník alebo užívateľ si má zabezpečiť pozemok tak, aby mu na ňom skládky nevznikali a v prípade, že vzniknú, má byť jeho povinnosťou ich odstrániť. Zároveň trvá na tom, aby v zmysle smernice EÚ sa rozšírená zodpovednosť vzťahovala aj na dotrieďovanie separovaného odpadu. Teda, aby ju vykonávali na vlastné náklady OZV a nie obce.