Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

31.05.2020 10:15

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

 

Súbor na stiahnutie  (432 kB)