RETROSPEKTÍVA - Výstava obrazov Milana Medúza

28.08.2015 11:35

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesto Prievidza, K – 2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Klub výtvarných umelcov a teoretikov, Výtvarný odbor Matice slovenskej, Spoločnosť Laca Novomeského Vás pozývajú na

 

RETROSPEKTÍVA

Výstava obrazov Milana Medúza

 

Výstava mapuje celoživotnú tvorbu výtvarníka Milana Medúza z Prievidze pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov. Ovplyvnený pedagogickým vedením Márie Medveckej sa počas štúdia na meštianke v Námestove, neskôr v Želiezovciach a na gymnáziu v Leviciach sporadicky venoval výtvarnému umeniu. V Brne vyštudovaný inžinier - agronóm sa popri práci (agronóm, pedagóg na poľnohospodárskych školách v okrese Prievidza) venoval rôznym kultúrnym aktivitám a maľovaniu. Rozvinutie výtvarnej tvorby nastalo v Klube neprofesionálnych výtvarníkov pri Okresnom osvetovom stredisku v Prievidzi. Je členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov v Bratislave, pôsobí ako tajomník vo Výtvarnom odbore Matice slovenskej a je aj stálym členom Klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych i samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí.

 

Je tiež príkladom neprofesionálneho výtvarníka, ktorý v posledných desaťročiach svojej tvorby prekonal hranice amaterizmu a plnohodnotne sa etabloval na slovenskej výtvarnej scéne.

Výtvarná cesta Milana Medúza smerovala od citlivých realistických až impresionistických štúdií motívov prírody, krajiny a človeka, cez prvky geometrickej abstrakcie a konštruktivizmu až po akúsi syntézu, ktorú dosiahol práve vlastným zhodnotením umenia op-artu v rozsiahlych systematicky koncipovaných cykloch obrazov tzv. výtvarných biografií významných osobností svetovej histórie a Slovenska, ktoré predstavujú originálny vklad do vývoja tohto štýlu a zároveň vrchol jeho súčasnej výtvarnej tvorby.

 

Súčasťou vernisáže výstavy bude i prezentácia monografie „Cesty života a tvorby Milana Medúza“ zachytávajúca v zhode s názvom jednotlivé etapy života a tvorby tohto výtvarníka.

 

 

                                               Amália Lomnická (K - 2000)

Katarína Súkeníková (RKC v Prievidzi)

 

Vernisáž výstavy: 3. 9. 2015 o 16:30 h

Kurátorka výstavy: Mgr. A. Lomnická

Hudobný hosť: Rastislav Šidlo, recituje Kvetoslava Boráková

 

3. 9.  –  30. 9. 2015 / galéria Regionart pri RKC v Prievidzi (Záhradnícka 19)

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9:00 - 17:00

Vstupné: dospelí 1 €; žiaci, študenti, ZŤP a seniori 0,50 €; deti predškolského veku zdarma / možnosť úhrady kultúrnymi poukazmi

 

Kontakt: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Bc. Katarína Súkeníková; 046 / 512 18 12; katarina.sukenikova@rkcpd.sk
www.rkcpd.sk

 

Plagát na stiahnutie
(618kB)
Pozvánka na stiahnutie
(380kB)