Rozhodnutie vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia

20.06.2023 19:48

Obec Liešťany ako príslušný stavebný úrad takto rozhodol:  stavebné konanie vo veci žiadosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu zastavuje.

 

súbor na stiahnutie   
(547kB)
 súbor na stiahnutie 
(69 kB)