Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

27.04.2017 19:06

Informácia o rozhodnutí číslo OU-PD-OSZP-2017/008089-022 zo dňa 24.04.2017 zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 2, ktorého obstarávateľom je obec Liešťany.

 

 

súbor na stiahnutie                

                                         ( 3,9 MB)