Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - základné informácie

04.01.2021 17:28

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

V prípade otázok kontaktujte Obecný úrad,  p. Beáta Holenková, tel. kontakt 046/5457126, e-mail: ocu@liestany.sk

Sčítanie obyvateľov – informácie

Informatívne video SODB 2021 on Vimeo

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Klik k lepšej budúcnosti – YouTube

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? – YouTube

Zákon č_223-2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

Opatrenie Štatistického úradu SR č.44/2020-Z.z.