Slovak Telekom, a. s. - modernizáciu telekomunikačnej siete

23.07.2021 18:48

Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete - predĺženie termínu k odovzdaniu súhlasu do 30.7.2021.