Správa o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno

26.06.2024 21:23

Správa o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno je zverejnený na internetovej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-nitrianske-rudno

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, e-mailom na adresu oszp.pd@minv.sk.

Konzultácie podľa § 10 ods. 3 a § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

 

súbor na stiahnutie   
(215kB)