Správa pre obecné zastupiteľstvo o ukončených kontrolách

26.03.2024 09:25

Táto správa je predkladaná v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Názov ukončenej kontroly:

Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce Liešťany v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur v kontrolovanom období.

 

súbor na stiahnutie   
(554kB)