Údaje z obce Liešťany v rozsahu štátneho štatistického zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade

03.04.2022 20:29

 

Modul 265 – Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2021


(657 kB)

Modul 100435 – Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb za rok 2021

  
(267 kB)